W 2019 roku kwota minimalnego wynagrodzenia wyniesie 2250 zł brutto

Opublikowano 24 września 2018 przez Maciej Margosiak

W 2019 roku kwota minimalnego wynagrodzenia wyniesie 2250 zł brutto, a więc o 150 zł więcej niż obecnie.

Stawka godzinowa na umowie cywilnoprawnej nie będzie mogła być niższa niż 14,70 zł brutto.

 

Kwota minimalnego wynagrodzenia będzie mieć także wpływ na ulgowe składki społeczne ZUS w 2019 roku. Podstawę wyliczania tych składek stanowi 30% minimalnego wynagrodzenia, a więc będzie to 675 zł. W związku z tym, kwota ulgowych składek społecznych wyniesie:

– 213,57 zł – w przypadku opłacania składki chorobowej,

– 197,03 zł – bez składki chorobowej.

 

W przypadku przedsiębiorców, którzy nie mają prawa do ulgowych składek społecznych ZUS, podstawę wyliczania składek stanowi kwota 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, które zostało ustalone w 2019 roku w wysokości 4765 zł, a więc podstawą do wyliczania składek społecznych ZUS będzie kwota 2859 zł. W efekcie, kwota składek społecznych wyniesie:

– 974,65 zł – w przypadku opłacania składki chorobowej,

– 904,60 zł – bez składki chorobowej.

 

Wysokość składki zdrowotnej jest ustalana na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale poprzedniego roku, dlatego jej kwota będzie znana dopiero w styczniu 2019 roku.

 

W 2019 roku zmieni się sposób naliczania wysokości składek społecznych ZUS w zależności od wysokości uzyskanego dochodu. Przedsiębiorcy, którzy w 2018 roku uzyskali przychód mniejszy niż 63 tys zł, będą mogli skorzystać z innych podstaw składek ZUS. Będzie to możliwość, a nie obowiązek konkretnego przedsiębiorcy. Przykładowo – w przypadku przedsiębiorcy, który uzyskał w 2018 roku przychód 30 tys zł (czyli 2500 zł miesięcznie), podstawą wymiaru składek będzie kwota ok. 1270 zł (ustalona na podstawie współczynnika). W rezultacie kwoty składek społecznych, które taki przedsiębiorca będzie musiał płacić do ZUS, będą niższe o ok. 433 zł (a więc ok. 542 zł mniej, niż kwota wyliczana ryczałtowo – na starych zasadach).

Udostępnij post: