Od 1. maja 2019 roku weszły w życie przepisy ustawy o VAT oraz rozporządzenia wykonawczego w sprawie obowiązku stosowania kas fiskalnych online.

Terminy obowiązku rozpoczęcia ewidencjonowania sprzedaży przy pomocy nowych kas rejestrujących są zróżnicowane i zależą od rodzaju prowadzonej sprzedaży dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych.

Od 1.01.2020 roku:

  • – przedsiębiorcy świadczący usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
  • – przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych.

 

Od 1.07.2020 roku:

  • – przedsiębiorcy świadczący usługi związane z wyżywieniem wyłącznie przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,
  • – przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych,

 

Od 1.01.2021 roku:

  • – usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne,
  • – usługi budowlane,
  • – usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
  • – usługi prawnicze,
  • – usługi związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.

 

Warto zaznaczyć, że przy wymianie dotychczasowej kasy fiskalnej, podatnikowi będzie przysługiwała ulga na zakup nowej kasy w wysokości 90% kwoty netto, nie więcej niż 700 zł.

Ponadto, rozporządzenie przewiduje obowiązek uzyskania oświadczenia od wszystkich osób obsługujących kasę fiskalną podatnika o zaznajomieniu się z informacją o zasadach ewidencji obejmującą podstawowe zasady prowadzenia ewidencji i wystawiania paragonu fiskalnego oraz skutki ich nieprzestrzegania. Takie oświadczenie należy uzyskać przed rozpoczęciem obsługi kasy, a w przypadku osób, które przed 1. maja już obsługiwały kasę, do 31.05.2019 r. Wzór takiego oświadczenia można pobrać tutaj.