0 %

Blog

Rozliczanie WNT po wyroku TSUE

18 marca 2021r. Trybunał Sprawiedliwości UE (TSUE) wydał wyrok, który diametralnie zmienia zasady rozliczenia podatku VAT w przypadku 'spóźnionego' wewnątrzwspólnotowego...

kontynuuj czytanie

Działalność nierejestrowana

Ustawa Prawo przedsiębiorców (Dz. U. 646 z 2018 r.) przewiduje od 30 kwietnia 2018 roku możliwość prowadzenia działalności gospodarczej bez konieczności jej rejestracji, jeśli przedsiębiorca nie przekracza ustalonego limitu dochodów.

kontynuuj czytanie

Niższy ZUS od 2019 roku

Jeśli w 2018 roku przychody Twojej jednoosobowej działalności gospodarczej wyniosły mniej niż 63.000 zł, możesz skorzystać (pod pewnymi warunkami) z opcji opłacania niższych składek społecznych do ZUS.

kontynuuj czytanie

Split Payment – Lista towarów i usług

Prezentujemy listę towarów i usług, za które od 1.11.2019 roku będzie istniał obowiązek dokonywania zapłaty metodą podzielonej zapłaty (split payment).

kontynuuj czytanie

Indywidualny rachunek podatkowy

Od 1 stycznia 2020 roku wszyscy płatnicy podatków PIT, CIT i VAT będą zobowiązani do wpłacania podatków na swój indywidualny rachunek podatkowy. Oznacza to, że znikną rachunki bankowe przypisane do konkretnego urzędu skarbowego i sytuacja będzie wyglądać podobnie, jak w przypadku płatności składek ZUS (przypomnijmy, że zamiast na 3 rachunki wspólne dla wszystkich płatników – wpłacamy składki ZUS na indywidualny rachunek przypisany bezpośrednio do konkretnego płatnka).

kontynuuj czytanie

Nowy plik JPK_VAT

Nowy plik JPK_VAT jest konsekwencją nowelizacji ustawy o VAT i wchodzi w życie w 2020 r. w dwóch terminach: od 1 kwietnia dla dużych przedsiębiorców i od 1 lipca dla mniejszych firm. O innych zmianach w przepisach podatkowych pisaliśmy tutaj.

kontynuuj czytanie