Od 1 stycznia 2020 roku wszyscy płatnicy podatków PIT, CIT i VAT będą zobowiązani do wpłacania podatków na swój indywidualny rachunek podatkowy. Oznacza to, że znikną rachunki bankowe przypisane do konkretnego urzędu skarbowego i sytuacja będzie wyglądać podobnie, jak w przypadku płatności składek ZUS (przypomnijmy, że zamiast na 3 rachunki wspólne dla wszystkich płatników – wpłacamy składki ZUS na indywidualny rachunek przypisany bezpośrednio do konkretnego płatnka).

Numer indywidualnego rachunku podatkowego będzie zawierał w sobie numer PESEL lub NIP płatnika. Konkretnie będzie się składał z następujących części:

CC 1010 0071 222N YYYY YYYY YYYY

gdzie:
C – liczba kontrolna
N – w przypadku numeru PESEL będzie to 1, a w przypadku NIP – 2
Y – PESEL lub NIP uzupełniony zerami w taki sposób, aby długość numeru rachunku bankowego wynosiła 26 znaków

Aby wygenerować swój numer indywidualnego rachunku podatkowego należy skorzystać z generatora, który znajduje się na stronie podatki.gov.pl i podać swój PESEL lub NIP.

Aktualne numery rachunków bankowych urzędów skarbowych, będą aktywne tylko do końca 2019 roku.

A więc – zaliczkę za grudzień 2019 płatnicy będą wpłacać już na nowy numer rachunku bankowego.