Od 1 lipca 2022 r. ustawodawca po raz kolejny zmienił przepisy podatkowe na 2022 rok m.in. w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). W pewnym sensie wracają dotychczasowe zasady rozliczania podatków (a więc takie, które obowiązywały do końca 2021 roku).

Konkretnie:

 • obniżona zostaje stawka pierwszego progu podatkowego z 17% do 12%. Kwota wolna od podatku pozostanie na dotychczasowym poziomie 30.000 zł. Nie zmieni się także stawka i wysokość dochodów kwalifikujących się do drugiego progu podatkowego (odpowiednio 32% i 120.000 zł dochodu);
 • co ważne, stawka 12% będzie stosowana za cały 2022 rok, a różnicę za pierwsze półrocze podatnicy otrzymają jako zwrot podatku na ogólnych zasadach;
 • przedsiębiorcy będą mieli możliwość odliczenia części opłaconych składek zdrowotnych – w zależności od wybranej formy opodatkowania:
  • liniowcy 8700 zł odliczane od dochodu, a więc opłacone składki będą traktowane jak koszt podatkowy),
  • 50% opłaconych składek (pomniejszany będzie przychód do opodatkowania),
 • przywrócona w zmienionym kształcie zostanie możliwość wspólnego rozliczenia dochodów z dzieckiem w przypadku osób samotnie wychowujących dzieci;
 • zlikwidowana została ulga dla klasy średniej. Lecz w przypadku, gdyby rozliczenie roczne z wykorzystaniem ulgi było korzystniejsze dla podatnika, to będzie możliwość skorzystania z dotychczasowych przepisów,
 • do 3 pracodawców / zleceniodawców będzie mogło być upoważnionych do zmniejszania zaliczek na podatek dochodowy o kwotę 3600 zł rocznie (czyli 300 zł miesięcznie),
 • przedsiębiorcy, którzy zmienili opodatkowanie z zasad ogólnych na podatek liniowy lub ryczałt ze względu na większą opłacalność tych form opodatkowania od 1.01.2022 r., będą mieć możliwość powrotu do opodatkowania na zasadach ogólnych:
  • za cały 2022 rok – w tym przypadku nie ma konieczności podejmowania żadnych działań. Należy tylko złożyć PIT36 za 2022 rok i uwzględnić w nim wszystkie przychody i koszty,
  • wyłącznie za drugą połowę 2022 roku – niezbędne jest w tej sytuacji złożenie odpowiedniej informacji w swoim urzędzie skarbowym do 22. sierpnia 2022 r. , a po zakończeniu 2022 roku złożenie dwóch PITów – za pierwsze półrocze PIT36L lub PIT28, a za drugie półrocze PIT36. Ten wybór pozbawia podatnika możliwość skorzystania z preferencji wynikających z rozliczenia według zasad ogólnych (czyli np. wspólne rozliczenie z małżonkiem czy skorzystanie z niektórych ulg podatkowych),
 • wszystkie zeznania o dochodzie będą składane w terminie do 30. kwietnia (dotychczas np. PIT28 był składany do końca lutego).