Jeśli darowizna została otrzymana w ramach tzw. zerowej grupy podatkowej, do której zaliczani są:

  • Małżonek
  • Zstępni (np. dzieci, wnukowie)
  • Wstępni (np. rodzice, dziadkowie)
  • Pasierb
  • Rodzeństwo
  • Ojczym
  • Macocha

WAŻNE: do tej grupy nie zalicza się teściów, zięcia ani synowej!

oraz gdy zawiadomienie o otrzymaniu darowizny (druk SD-Z2) zostanie złożone w urzędzie skarbowym z zachowaniem 6-miesięcznego terminu od dnia otrzymania darowizny, to może ona skorzystać ze zwolnienia od podatku.

Nie trzeba zawiadamiać urzędu skarbowego o darowiźnie w ramach zerowej grupy podatkowej, jeśli wartość darowizny od tej samej osoby nie przekracza limitu 9637 zł na przestrzeni pięciu lat.

Nie trzeba również zgłaszać darowizny w urzędzie, jeśli nabycie majątku w formie darowizny nastąpiło za pomocą aktu notarialnego – wtedy obowiązek ten przechodzi na notariusza.