Jeśli w 2018 roku przychody Twojej jednoosobowej działalności gospodarczej wyniosły mniej niż 63.000 zł, możesz skorzystać (pod pewnymi warunkami) z opcji opłacania niższych składek społecznych do ZUS. Podstawą ich wyliczenia będzie przychód osiągnięty w poprzednim roku kalendarzowym. Z niższych składek można skorzystać przez 36 miesięcy w ciągu 5 lat prowadzenia działalności gospodarczej. Teoretyczna oszczędność w 2019 roku może wynieść nawet ok. 700 zł miesięcznie.

Kto może skorzystać z ulgowych składek? Jest kilka warunków.

1. Należy prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą (na podstawie wpisu do CEIDG) przez co najmniej 60 dni w poprzednim roku kalendarzowym;

2. Przychód z działalności w poprzednim roku nie może być wyższy niż 30-krotność minimalnego wynagrodzenia (2.100zł x 30 = 63.000 zł), a jeśli działalność została rozpoczęta w ciągu roku lub była zawieszana – kwotę tę należy proporcjonalnie zmniejszyć;

3. Nie możesz rozliczać się z podatku dochodowego na podstawie karty podatkowej i w tym samym czasie podlegać zwolnieniu z VAT (chodzi o to, że w takiej sytuacji nie można określić Twojego przychodu rocznego);

4. Nie możesz podlegać ubezpieczeniom społecznym lub zdrowotnemu z tytułu innej pozarolniczej działalności (np. jako wspólnik spółki jawnej);

5. Jeśli korzystasz z ulgi na start lub masz prawo do korzystania z preferencyjnych składek ZUS przez pierwsze 24 miesiące prowadzenia działalności gospodarczej, nie możesz skorzystać z nowej ulgi – musisz poczekać, aż zaczniesz podlegać pod ‚standardowe’ składki ZUS;

6. Jeśli wykonujesz dla byłego bądź obecnego pracodawcy te czynności, które wykonywane były w czasie zatrudnienia (jako pracownik) w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym – nie możesz korzystać z nowej ulgi.

 

Jak liczyć podstawę wymiaru składek dla nowej ulgi:

1. (Roczny przychód w poprzednim roku / Liczba dni kalendarzowych prowadzenia działalności) x 30 x 0,5083 (współczynnik, ogłaszany na każdy rok kalendarzowy – ten dotyczy 2019 roku)

2. Sprawdź czy otrzymany wynik zawiera się w 2019 roku w widełkach między 675 zł a 2859 zł (czyli między podstawą tzw. preferencyjnych składek ZUS a podstawą standardowych składek). Jeśli tak, to możesz skorzystać z nowej ulgi. Jeśli jest niższa, to podwyższasz podstawę do preferencyjnych składek, a jeśli jest wyższa – to zwyczajnie nie opłaca się korzystać z nowej ulgi.

 

W dokumentach zgłoszeniowych do ZUS należy wpisać nowy kod ubezpieczenia – najczęściej będzie to 05 90 0 0. Zgłoszenia należy dokonać w ciągu 7 dni od momentu, w którym przedsiębiorca chce skorzystać z nowej ulgi. Istotnym momentem jest początek 2019 roku, kiedy przepisy o nowej uldze weszły w życie – przedsiębiorca musi dokonać zgłoszenia najpóźniej 8. stycznia 2019 roku.