Biała lista VAT, split payment

Opublikowano 5 września 2019 przez Maciej Margosiak

Split payment, biała lista podatników VATOd 1. września 2019 r. funkcjonuje Wykaz podatników VAT (tzw. Biała lista VAT) dostępna pod adresem: https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka/
Ten wykaz zastąpił wszystkie inne rejestry, w których istniała możliwość weryfikacji kontrahenta pod kątem rejestracji do VAT.

Korzystając z wykazu każdy przedsiębiorca może sprawdzić czy jego kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT, a w efekcie – czy dokonując zakupów u takiego kontrahenta będzie miał możliwość odliczenia VAT. Ten obowiązek przejmiemy my (biuro rachunkowe) podczas księgowania faktur zakupowych.

 

Istotnym elementem Białej listy VAT są udostępnione publicznie numery rachunków bankowych, które dany przedsiębiorca zgłosił do urzędu skarbowego jako rachunki wykorzystywane w jego działalności gospodarczej. Od 1. listopada 2019 r. wszelkie płatności powyżej 15.000 zł za konkretną transakcję będą musiały być dokonywane na zgłoszony rachunek bankowy kontrahenta, aby te transakcje mogły zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów (nie dotyczy zakupów dokonywanych u podatników niebędących podatnikami VAT – ich dane i rachunki bankowe nie są upubliczniane w Wykazie).

 

Co istotne, w przypadku płatności powyżej 15.000 zł, obowiązkowe od 1.01.2020 r. będzie korzystanie z mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment. Warunkiem możliwości stosowania mechanizmu podzielonej płatności jest posiadanie rachunku bankowego z oferty firmowej banku (lub SKOK), do którego otwierany jest równolegle tzw. rachunek VAT. W praktyce split payment polega na tym, że w podczas dokonywania płatności za fakturę z rachunku bankowego należy wskazać NIP kontrahenta, kwotę brutto, kwotę VAT i numer faktury, za którą jest dokonywana płatność. Kwota VAT zostanie zapłacona z rachunku VAT, a kwota netto – z rachunku bieżącego. W przypadku braku środków lub niewystarczającej kwoty na rachunku VAT – zapłata brakującej kwoty VAT nastąpi z rachunku bieżącego.

 

Uwaga – rachunek VAT nie jest otwierany do rachunków z oferty kont prywatnych. Oznacza to, że część z Państwa będzie miała obowiązek:

– otwarcia rachunku firmowego (jeśli jeszcze nie korzysta z tej opcji),

– zgłoszenia rachunku firmowego w urzędzie skarbowym,

– aktywnego korzystania z rachunku firmowego – dotyczy to wpłat od nabywców towarów / usług i zapłat do dostawców. To może i w większości przypadków spowoduje podwyższenie opłat za korzystanie z rachunku bankowego.

 

Bardzo ważne jest, aby w przypadku dokonywania płatności za transakcje o wartości powyżej 15.000 zł:

1. w dniu wykonania przelewu sprawdzić dane kontrahenta w Wykazie (wykaz jest aktualizowany raz na dobę),

2. zapisać do pdf lub wydrukować potwierdzenie sprawdzenia,

3. zapisać do pdf lub wydrukować potwierdzenie przelewu za konkretną fakturę (lub faktury),

4. przekazać do księgowania potwierdzenie sprawdzenia i potwierdzenie przelewu razem z fakturą.

 

Kto będzie miał obowiązek korzystania z mechanizmu podzielonej płatności:

1. Czynni podatnicy VAT, którzy:

a) wystawiają faktury na kwoty powyżej 15.000 zł za jedną transakcję dla odbiorców krajowych (sprzedaż do UE nie podlega nowym przepisom),

lub

b) nabywają towary lub usługi za kwoty powyżej 15.000 zł za jedną transakcję.

oraz

2. Podatnicy niebędący czynnymi podatnikami VAT, którzy nabywają towary lub usługi za kwoty powyżej 15.000 zł za jedną transakcję.

 

Kto nie będzie miał obowiązku korzystania z mechanizmu podzielonej płatności:

1. Przedsiębiorcy niebędący czynnymi podatnikami VAT, którzy nie nabywają towarów lub usług za kwoty powyżej 15.000 zł za jedną transakcję.

2. Czynni podatnicy VAT, którzy nie wystawiają faktur na kwoty powyżej 15.000 zł, ani którzy nie nabywają towarów lub usług za kwoty powyżej 15.000 zł za jedną transakcję.

 

Kto będzie miał obowiązek zgłoszenia rachunku firmowego do urzędu skarbowego:

Czynni podatnicy VAT.

 

Jak rozumieć słowo ‚transakcja’?

W rozumieniu sądów, transakcja dotyczy jednego zdarzenia gospodarczego, nawet, jeśli płatności zostaną podzielone na kilka części. Przykładem jednej transakcji powyżej 15.000 zł jest usługa leasingu samochodu. Przykładem transakcji poniżej 15.000 zł są faktury za telefon, media, usługi księgowe, czynsz za lokal – a więc głównie usługi rozliczane co miesiąc, lub pojedyncze zakupy w kwocie niższej niż 15.000 zł.

Udostępnij post: